Idea nowoczesnego żywienia zwierząt zakłada poprawę jakości pasz gospodarskich poprzez wykorzystanie dodatków paszowych, będących zbilansowanym źródłem witamin i składników mineralnych. Dobrze dobrane dodatki paszowe pozytywnie wpływają na rozwój młodych zwierząt oraz na kondycję zdrowotną zwierząt dorosłych, minimalizując jednocześnie ryzyko występowania chorób i innych niepożądanych objawów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, prezentujemy Państwu ZZ-Feed – nowy dodatek paszowy, który aktualnie wprowadzamy na polski rynek. Produkt ten stworzony został z zeolitu pochodzenia osadowego i znalazł zastosowanie w produkcji pasz. Dzięki właściwościom zeolitu, ZZ-Feed z powodzeniem zwalcza wirusy i drobnoustroje. Sprzyja wzmocnieniu systemu odpornościowego zwierząt, ponieważ niweluje niepożądane działanie toksyn wydzielanych przez grzyby, powstałe w wyniku panującej w pomieszczeniach nadmiernej wilgotności i częstych wahań temperatury.

 

1

 

Nasza firma od dłuższego czasu realizuje dostawy ZZ-Feed na terenie całej Polski oraz Niemiec, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Warto zaznaczyć, że zeolit znalazł zastosowanie w produktach wielu renomowanych producentów tj.: Royal Canin, Probio Paweł Benedykciński, Agropol, Ekoplon i inni.

ZZ-Feed można stosować do produkcji dodatków mineralnych i premiksów oraz pasz treściwych jako idealne rozwiązanie dla poprawy zdrowotności zwierząt i ptaków hodowlanych. W pomieszczeniach, gdzie panuje wysoka wilgotność i znaczne wahania temperatury powstaje idealne środowisko dla rozwoju grzybów np. pleśni. Wytwarzają one toksyczne metabolity zwane mikotoksynami, powodując u zwierząt mikotoksykozę. Negatywne skutki występowania mikotoksyn w paszach można częściowo zneutralizować przy pomocy detoksykantów, dlatego w takich warunkach polecamy stosowanie ZZ-Feed. ZZ-Feed działa głównie w przewodzie pokarmowym i polega na odłączeniu mikotoksyny od cząstki paszy i jej absorpcji, a następnie wydaleniu.

 

4

 

Zastosowanie ZZ-Feed jako dodatku do pasz przynosi również korzyści finansowe. Dodawanie około 2% ZZ-Feed do mieszanki paszowej powoduje zmniejszenie kosztów związanych z zakupem zboża o 15% ponieważ możemy zastąpić jego część zeolitem. Korzyści jakie z tego wynikają to:

Kury brojlery - wzrost wagi o 5-10 %, zmniejszenie śmiertelności o1-2 %

Kury nioski - zwiększenie nieśności o 3-5 %

Bydło - zmniejszenie śmiertelności wśród cieląt o 10 %, zwiększenie średniego przyrostu wagi w ciągu roku o 5-12%, zwiększenie wydajności mleka o 5-8%.

Świnie – zwiększenie przyrostu wagi o 6-10 %, zaobserwowano też 5% wzrost liczebności urodzonych prosiąt.

Warto podkreślić, że w chlewniach, w których odchowywano zwierzęta otrzymujące w paszy 3-4% zeolitu odnotowano od 12% do 16% niższe stężenie amoniaku, co zaowocowało lepszą kondycją zdrowotną tych zwierząt.

 

Właściwości ZZ-Feed:

 • wpływa na wyższą wydajność opasu i tuczu oraz lepszą jakość mięsa
 • powoduje stymulację odporności nieswoistej
 • wspomaga procesy detoksykacji, absorbuje szkodliwe metabolity, jako aktywny jonit adsorbujący współdziała w usuwaniu z organizmu szkodliwych produktów na zasadzie wymiany jonów
 • absorbuje amoniak, jony amonowe i inne związki zawierające azot, co wpływa na obniżenie ich poziomu w moczu i we krwi, działa ponadto antyodorowo
 • jako produkt naturalny jest całkowicie bezpieczny, wydalany z organizmu w niezmienionej postaci
 • nie wchodzi w reakcje z komponentami pasz.

 

 

ZZ-Feed Junior

Badania przeprowadzone na Lubelskim Uniwersytecie przyrodniczym dowodzą, że ZZ-Feed Junior sprzyja wzrostowi kosmków jelitowych, a także zwiększa przyswajalność pasz i witamin przez zwierzęta podczas pierwszych 15 dni po narodzeniu. Ponadto, stymuluje śluzówkę układu pokarmowego i perystaltykę jelit oraz wpływa na lepsze wykorzystanie przeciwciał przechodzących przez ściankę jelita cienkiego, co ma ogromne znaczenie w pierwszych dniach po narodzeniu zwierząt.

 

Zastosowanie ZZ-Feed można stosować jako:

 • bezpośredni dodatek do mieszanki paszowej,
 • dodatkowy składnik dodając do kompletnej receptury,
 • zamiennik jednego ze składników paszy
 • dodatek do paszy przeciw mykotoksynom,
 • składnik stymulujący system odpornościowy
 • dodatek technologiczny – substancja zapobiegająca zbrylaniu
 • stabilizator pH żwacza/układu pokarmowego
 • środek zapobiegawczy w leczeniu biegunki u zwierząt hodowlanych.